Primăria Voluntari, luată la rost de Curtea de Conturi pentru finanţarea echipei de fotbal

vin, 05 februarie 2016

După ce IlfovSport a realizat un material amplu despre situaţia de la Gloria Popeşti Leordeni şi neregulile găsite de Curtea de Conturi la Primărie, cu privire la auditul Curţii de Conturi pentru anul 2014, a venit rândul Voluntariului.

Primăria Voluntari a fost găsită cu o serie de nereguli şi neconcordanţe cu privire la acordarea unor sume de bani pentru echipa de fotbal care activează în Liga I. Ca urmare a auditului financiar asupra situaţiilor financiare consolidate întocmite de Primăria Voluntari, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, s-au descoperit următoarele (n.r. – precizăm că am scos în evidenţă doar problemele legate de clubul de fotbal):

Utilizarea sumei de 925.000 lei, transferată de la Consiliul Județean Ilfov (în baza contractului de asociere perfectat în anul 2014) în vederea finalizării de către entitate (prin Direcţia Educaţie Cultural Sportivă şi Îngrijiri Comunitare Voluntari), a lucrărilor la obiectivul de investiţii de interes public „Arena Sportivă Voluntari” în alte scopuri (cheltuieli funcţionale) decât destinaţia stabilită. Neutilizarea sumei conform destinaţiei din contract, este motivată de entitate, prin existenţa unui litigiu cu privire la terenul pe care a fost amplasat obiectivul, fapt ce a condus la imposibilitatea demarării lucrărilor de investiţii.

În contabilitatea instituției nu era înregistrată întreaga valoare a împrumutului temporar acordat SC TELEVOL SYSTEMS SA si SC FOTBAL CLUB SYSTEMS SA, în sumă de 1.085.000 lei ci doar suma de 985.000 lei în contul ”4682 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local”. Abaterea a fost remediată operativ în timpul auditului.

Acordarea încă din anul 2010 a unor împrumuturi temporare din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Local Voluntari (685.000 lei către SC TELEVOL SYSTEMS SA şi 400.000 lei către SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI), fără încheierea de convenţii, sume neevidenţiate integral în contabilitate (decât în timpul şi urmare auditului), nerecuperate în termenul legal de 1 an, şi pentru care entitatea nu a calculat/ evidenţiat în contabilitate, majorările de întârziere prevăzute de cadrul legislativ (estimate operativ de echipa de audit, la nivelul valorii de 627.400 lei –în cazul SC TELEVOL SYSTEMS SA şi 352.000 lei – în cazul SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI).

Probleme şi în asocierea cu Viitorul Constanţa

La ordonatori terțiari din subordine, la Direcția Educație Cultural Sportivă și Îngrijiri Comunitare Voluntari, s-a constatat cu privire la contractul de parteneriat/asociere încheiat cu SC Fotbal Club Viitorul SA Constanța:

– contractul s-a încheiat de ordonatorul terţiar de credite şi nu de ordonatorul principal, aşa cum se impune în cazul contractelor de asociere;

– prin Hotărârea Consiliului Local Voluntari s-a aprobat doar forma contractului, nu şi bugetul aferent asocierii;

– nu a fost prevăzut cuantumul contribuției financiare a Consiliului local Voluntari (prin DECSIC Voluntari) nici în hotărârea de consiliu local și nici în contractul de asociere;
– SC Fotbal Club Voluntari SA, la care CL Voluntari era acţionar majoritar (deţinând 95% din capitalul social), înregistra încă din anul 2011, pierderi consecutive semnificative, iar din sept. 2014 înregistra datorii la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondul de șomaj în sumă estimată de 1.417.494 lei;

– efectuarea de plăți fără just temei, în valoare de 724.408 lei, generate de decontarea unor cheltuieli cu bunuri şi servicii ce nu sunt cuprinse în sfera contractului de parteneriat/asociere încheiat cu SC Fotbal Club Viitorul SA Constanța, fapt pentru care au fost calculate în timpul şi urmare auditului (la data de 01.06.2015), dobânzile penalizatoare aferente în sumă de 57.253 lei.

Iată şi măsura impusă de Curtea de Conturi: Întreprinderea demersurilor de recuperare cu celeritate a împrumuturilor acordate cu caracter temporar, inclusiv a celor de înregistrare/încasare a majorărilor de întârziere prevăzute de cadrul legislativ (estimate operativ de echipa de audit, la nivelul valorii de 627.400 lei – în cazul SC TELEVOL SYSTEMS SA şi 352.000 lei – în cazul SC FOTBAL CLUB VOLUNTARI – ce urmează a fi actualizate la data recuperării sumelor împrumutate).
Sistarea practicii de acordare de împrumuturi temporare fără perfectarea formelor legale. Manifestarea unei atenţii sporite cu privire la stabilirea condiţiilor de acordare/ restituire a împrumuturilor, precum şi monitorizarea corespunzătoare a modului de respectare a acestora de către contractanţi – în eventualitatea acordării altor împrumuturi de această natură.

3 de comentarii pentru "Primăria Voluntari, luată la rost de Curtea de Conturi pentru finanţarea echipei de fotbal"
  1. Elias spune:

    Banii comunitatii lasati pe mana unora care nu dau doi bani pe locuitorii comunei.

  2. Trul spune:

    A EXPLODAT MAMALIGA LA VOLUNTARI ?? DACA NU VOR MAI FI BANI VOR PARASI CORABIA TOTI SOBOLANI CU MITICA IN FRUNTE PACAT DE EFRTUL UNOR OAMENI SIMPLI SI CINSTITI CARE AU RIDICAT ACEST CLUB .

  3. Vasi spune:

    Profesipnstilor !!! Va bateti joc da bani contrbuabilor ii treceti prin tot felu de societati sa i puteti umfla buzunarele lu MITICA si gasca lui de elefanti cu care a venit dupa el mergi cu ei la Antipa la IMPAIAT ACOLO mai sinteti buni